Kontak Kami

Kelurahan Kalinyamat Kulon
Jl. Ki hajar dewantara No. 109 Tegal 52144
Kec. Margadana Tegal
+62283 311354
kelkalinyamatkulon@tegalkota.go.id

Peta »PETA KELURAHAN